En bättre stad

Markförvärv med sjöläge i Sollentuna
Mecon Bostad har förvärvat mark inom detaljplaneområdet Norra Väsjön i Sollentuna. Projektet omfattar cirka 60 bostäder i blandad bebyggelse. Längs Frestavägen nära vattnet planeras lägenheter i flerbostadshus och norrut placeras ett antal radhus i den stigande terrängen, där stora inslag av naturmark och gröna stråk behålls orörda. Flertalet av projektets bostäder får en fr...
Läs mer

Mecon Bostad vinner i Skärholmen
Av ca 30 byggaktörer har Mecon Bostad valts ut som ett av sex företag som får bygga i Skärholmen söder om Stockholm. Där kommer vi att uppföra bostadsrätter vid Vårbergsvägen, 10 minuters promenad från Mälaren. Ett starkt fokus på social hållbarhet var det viktigaste kravet i utvärderingen av ansökningarna, tillsammans med stadsbyggnadskvalitéer från tidigare referensuppdrag...
Läs mer