En bättre stad

Att utveckla hållbara bostäder och kvarter är grunden i allt vi gör. Såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt. Vilket är grunden för en bättre stad.

Alla våra flerbostadsprojekt har därför som lägst en Miljöbyggnad Silver-certifiering enligt Sweden Green Building Council.

Vi jobbar intensivt och engagerat för att utveckla och testa nya mer hållbara system och lösningar. Det kan handla om allt från energieffektivisering i bostäderna till åtgärder som förenklar och uppmuntrar till gemenskap eller användandet av cykel istället för bil.

 

Att utveckla hållbara bostäder och kvarter är grunden i allt vi gör. Såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt. Vilket är grunden för en bättre stad.

Alla våra flerbostadsprojekt har därför som lägst en Miljöbyggnad Silver-certifiering enligt Sweden Green Building Council.

Vi jobbar intensivt och engagerat för att utveckla och testa nya mer hållbara system och lösningar. Det kan handla om allt från energieffektivisering i bostäderna till åtgärder som förenklar och uppmuntrar till gemenskap eller användandet av cykel istället för bil.