1400 bostäder i ny detaljplan

I december 2018 vann detaljplanen för Västra Roslags-Näsby i Täby kommun laga kraft. Planen möjliggör för ca 1400 nya bostäder i en ny hållbar stadsdel som även inrymmer handel, vård, kontor, skola, förskola, infartsparkering för cykel, en stadsdelspark och ett torg.

Vi på Mecon Bostad har bidragit till detaljplanearbetet med utformningen av vårt projekt Station 1901, beläget i omedelbar närhet till Roslags Näsby station med 12 minuter till centrala Stockholm och 1 minut till Täby Centrum. Projektet innehåller 116 bostäder i form av takvillor, lägenheter och stadsradhus.

Läs mer och gör din intresseanmälan på www.station1901.se!