En bättre stad

Markarbeten pågår i Station 1901
Markarbeten pågår nu för fullt i vårt projekt Station 1901. Sponten är satt och vi har påbörjat friläggning av berget inför kommande sprängningsarbeten. Bilden visar den norra delen av tomten, närmast Roslags-Näsby Station. För mer information och intresseanmälan, se www.station1901.se.
Läs mer

Ett bostadsprojekt på köksbordet
Hur visualiserar man bäst ett bostadsprojekt innan det är byggt? Det finns många svar på den frågan, alltifrån verklighetstrogna datorrenderade bilder till den traditionella planskissen i bofaktabladet. Vi på Mecon Bostad har tillsammans med vår samarbetspartner Sitesing tagit oss an uppgiften på ett nytt sätt i vårt aktuella projekt i Roslags-Näsby. Det finns goda exempe...
Läs mer

Äntligen hemma i Ekeby Hage
Våra parhus i Ekeby Hage är nu inflyttade. Vi är glada och stolta över kunna lämna över 14 fina bostäder i Tungelsta till förväntansfulla bostadsköpare. Äntligen hemma! Vi inleder nu nästa fas i projektet med uppförandet av 7 supereffektiva minivillor. Går du i tankarna att köpa en mindre lägenhet? I våra minivillor får du egen tomt, altan, uteförråd och parkeringsplats på ...
Läs mer

Första spadtaget i Roslags-Näsby
Ledande politiker i Täby kommun och representanter för byggherrarna tog det symboliska första spadtaget för det nya området Västra Roslags-Näsby i april 2019. Milstolpen firades med jazzmusik, mingel och stämningsfullt framträdande av musik- och danselever från Täby kommuns skolor. Mecon Bostad bygger 110 lägenheter och 6 stadsradhus i området, läs mer om projektet och an...
Läs mer

1400 bostäder i ny detaljplan
I december 2018 vann detaljplanen för Västra Roslags-Näsby i Täby kommun laga kraft. Planen möjliggör för ca 1400 nya bostäder i en ny hållbar stadsdel som även inrymmer handel, vård, kontor, skola, förskola, infartsparkering för cykel, en stadsdelspark och ett torg. Vi på Mecon Bostad har bidragit till detaljplanearbetet med utformningen av vårt projekt Station 1901, bel...
Läs mer

Markförvärv med sjöläge i Sollentuna
Mecon Bostad har förvärvat mark inom detaljplaneområdet Norra Väsjön i Sollentuna. Projektet omfattar cirka 60 bostäder i blandad bebyggelse. Längs Frestavägen nära vattnet planeras lägenheter i flerbostadshus och norrut placeras ett antal radhus i den stigande terrängen, där stora inslag av naturmark och gröna stråk behålls orörda. Flertalet av projektets bostäder får en fr...
Läs mer

Mecon Bostad vinner i Skärholmen
Av ca 30 byggaktörer har Mecon Bostad valts ut som ett av sex företag som får bygga i Skärholmen söder om Stockholm. Där kommer vi att uppföra bostadsrätter vid Vårbergsvägen, 10 minuters promenad från Mälaren. Ett starkt fokus på social hållbarhet var det viktigaste kravet i utvärderingen av ansökningarna, tillsammans med stadsbyggnadskvalitéer från tidigare referensuppdrag...
Läs mer