Markarbeten pågår i Station 1901

Markarbeten pågår nu för fullt i vårt projekt Station 1901. Sponten är satt och vi har påbörjat friläggning av berget inför kommande sprängningsarbeten. Bilden visar den norra delen av tomten, närmast Roslags-Näsby Station.

För mer information och intresseanmälan, se www.station1901.se.