Markförvärv med sjöläge i Sollentuna

Mecon Bostad har förvärvat mark inom detaljplaneområdet Norra Väsjön i Sollentuna. Projektet omfattar cirka 60 bostäder i blandad bebyggelse. Längs Frestavägen nära vattnet planeras lägenheter i flerbostadshus och norrut placeras ett antal radhus i den stigande terrängen, där stora inslag av naturmark och gröna stråk behålls orörda. Flertalet av projektets bostäder får en fri utsikt över sjön. Arbetet med den nya detaljplanen pågår för fullt och går inom kort in i granskningsskede.

Området kring Väsjön är Sollentuna kommuns satsning på en ny stadsdel med omkring 4 000 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus. Den nya stadsdelens läge mellan Törnskogens och Rösjöskogens naturreservat ger unika förutsättningar för ett boende med hög kvalitet och det aktiva livet i centrum. Inom gångavstånd finns fyra vackra insjöar och ett idrottsområde med fotbollsplaner, tennishall och skidbacke. Kommunen utreder också möjligheten att anlägga en linbana som förbinder Väsjön med Häggviks pendeltågstation.

Se Sollentuna kommuns hemsida för mer information om Väsjön.