Mecon Bostad vinner i Skärholmen

Av ca 30 byggaktörer har Mecon Bostad valts ut som ett av sex företag som får bygga i Skärholmen söder om Stockholm. Där kommer vi att uppföra bostadsrätter vid Vårbergsvägen, 10 minuters promenad från Mälaren. Ett starkt fokus på social hållbarhet var det viktigaste kravet i utvärderingen av ansökningarna, tillsammans med stadsbyggnadskvalitéer från tidigare referensuppdrag.

Markanvisningen är en del av Fokus Skärholmen, ett initiativ som syftar till att skapa en positiv och trygg utveckling i Skärholmen med omnejd. För oss på Mecon Bostad ligger det initiativet helt i linje med vår filosofi för en bättre stad, där vi genom nytänkande och engagemang kan skapa välbyggda, spännande och moderna bostäder som fler har råd med. I vårt förslag för Vårbergsvägen ingick därför både idéer kring trygghetsbefrämjande lösningar och allsidiga boendemiljöer som anpassas efter de lokala behoven, samt förslag på hur vi kan bidra med arbetstillfällen och utbildningsmöjligheter inom ramen för projektet.

Karin Ahlzén, projektchef på Fokus Skärholmen säger i en kommenterar till ansökningarna: ”Det är glädjande att se att byggaktörerna på ett konkret sätt vill bidra till en positiv utveckling i Skärholmen! Vi utgår från lokala behov och samarbetar för att möta dem – en förutsättning för stärkt social hållbarhet.”

För mer information kontakta Per Persson, exploateringschef.