Vårbergsvägen – Vårberg

Mercon Bostads två kvarter vid Vårbergsvägen har en stark identitet med central placering i stadsdelen. Här uppför vi ett 130-tal lägenheter och radhus med fokus på en trygg och utåtriktad boendemiljö. I bottenvåningarna samsas bostäder med lokaler och högre upp i huset återfinns en mångfald av lägenhetstyper. I det gemensamma Felleshuset ges möjlighet till social samvaro med grannar och privata evenemang för de boende i kvarteret.

Detaljplanen har vunnit laga kraft och avgörande för tidplanen blir kommunens utbyggnad av gator och allmänna anläggningar.

Idrottsplats, närservice och tunnelbana ligger inom bekvämt gångavstånd. Välkommen till våra kvarter i Vårberg!

Område:
Vårberg
Skede:
Lagakraftvunnen detaljplan
Antal bostäder:
130