En bättre stad

Att utveckla hållbara bostäder och kvarter är grunden i allt vi gör. Såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt. Vilket är grunden för en bättre stad.

Alla våra flerbostadsprojekt projekteras därför att uppfylla kraven för lägst Miljöbyggnad Silver enligt Sweden Green Building Council.

Vi jobbar intensivt och engagerat för att utveckla och testa nya mer hållbara system och lösningar. Det kan handla om allt från energieffektivisering i bostäderna till åtgärder som förenklar och uppmuntrar till gemenskap eller användandet av cykel istället för bil.

 

Att utveckla hållbara bostäder och kvarter är grunden i allt vi gör. Såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt. Vilket är grunden för en bättre stad.

Alla våra flerbostadsprojekt projekteras därför att uppfylla kraven för lägst Miljöbyggnad Silver enligt Sweden Green Building Council.

Vi jobbar intensivt och engagerat för att utveckla och testa nya mer hållbara system och lösningar. Det kan handla om allt från energieffektivisering i bostäderna till åtgärder som förenklar och uppmuntrar till gemenskap eller användandet av cykel istället för bil.