En bättre stad

Byggmästarkoncernen Mecon AB bedriver sedan 2006 verksamhet inom nyproduktion av bostäder, såväl i egen regi som på entreprenad åt andra byggherrar. Mecon Bostad AB förvärvar mark, utvecklar och säljer bostäder i bostadsrättsform eller för egen förvaltning. Entreprenadverksamheten bedrivs av systerbolaget Mecon Bygg AB.

Med koncernens samlade kompetens och genomförandekraft har vi möjlighet att utveckla bostäder på platser där andra inte kan eller har modet att bygga. Såväl stora som små projekt. Bostadsrätter såväl som hyresrätter. Vi bygger med en sådan kvalitet och långsiktighet att vi gärna äger och förvaltar bostäderna själva.

Byggmästarkoncernen Mecon AB bedriver sedan 2006 verksamhet inom nyproduktion av bostäder, såväl i egen regi som på entreprenad åt andra byggherrar. Mecon Bostad AB förvärvar mark, utvecklar och säljer bostäder i bostadsrättsform eller för egen förvaltning. Entreprenadverksamheten bedrivs av systerbolaget Mecon Bygg AB.

Med koncernens samlade kompetens och genomförandekraft har vi möjlighet att utveckla bostäder på platser där andra inte kan eller har modet att bygga. Såväl stora som små projekt. Bostadsrätter såväl som hyresrätter. Vi bygger med en sådan kvalitet och långsiktighet att vi gärna äger och förvaltar bostäderna själva.